Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2011, 4:e kvartalet

2011
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer