Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, 07/2011 1)

Index Indextal Månadsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 173,9 -4,4 73,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,3 0,0 24,9
030000 FODERVÄXTER 176,3 4,7 20,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 114,8 -6,7 8,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 127,2 -21,9 66,8
060000 FRUKT 132,9 10,3 11,7
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 136,3 -6,1 34,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 152,6 -6,8 58,0
110000 DJUR 116,9 0,3 7,2
111000 Nötkreatur 124,8 0,5 4,7
112000 Svin 112,3 0,3 6,5
115000 Fjäderfä 115,5 -0,1 13,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 132,0 0,1 10,9
121000 Mjölk 120,0 0,2 7,7
122000 Ägg 155,3 0,5 5,3
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 126,8 0,2 9,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 119,5 0,2 7,4
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 130,1 -2,2 17,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 125,9 -2,5 17,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 132,6 -1,7 19,0
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2011, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, 07/2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/07/mthi_2011_07_2011-09-15_tau_001_sv.html