Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2012

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 1,4 procent under det första kvartalet


Korrigerad 16.5.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexet för lantbruk med 1,4 procent under det första kvartalet år 2012 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning förblev oförändrade . Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 11,9 procent och prisindexet för animalieproduktionen steg upp med 5,1 procent.

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–3/2012

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–3/2012

På minskningen av vegetabilieproduktionen inverkades särskilt av att potatis blev knappt 33 procent billigare. På stegringen av animaliska produkter inverkades särskilt att priserna på mjölk gick upp med drygt 11 procent. Stegringen av priset på animaliska produkter dämpades av att priset på pälsvaror sjönk med drygt 10 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det första kvartalet år 2012

Index (2005=100) Indextal I/2012 1) Förändrings-%
IV/2011 - I/2012
1)
Förändrings-%
I/2011- I/2012
1)
Totalindex 130,5 2,9 -1,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 126,0 0,4 0,0
Vegetabilieproduktion 129,5 1,7 -11,9
Animalieproduktion 131,0 3,5 5,1
1) 2012 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol

Enligt de slutliga prisuppgifterna steg producentprisindexet för lantbruk med 13,6 procent år 2011 jämfört med året innan. Efterlikviderna för mjölk gjorde att det slutliga producentprisindexet för lantbruk minskade med 0,3 procentenheter.

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, mjölk och pälsvaror. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg drygt 19 procent och prisindexet för animalieproduktionen steg med något under 11 procent jämfört med år 2010.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/01/mthi_2012_01_2012-05-15_tie_001_sv.html