Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2012 1)

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 183,7 1,2 1,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 106,1 1,6 -1,4
030000 FODERVÄXTER 173,9 0,0 3,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 121,8 16,5 -2,7
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 98,8 8,2 -32,9
060000 FRUKT 128,5 0,0 6,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 138,2 6,7 -3,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 151,1 2,1 -5,3
110000 DJUR 127,0 3,8 8,9
111000 Nötkreatur 137,0 5,4 11,3
112000 Svin 123,2 3,5 8,9
115000 Fjäderfä 119,6 1,8 4,6
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 135,9 0,2 0,4
121000 Mjölk 120,6 -1,6 4,9
122000 Ägg 191,8 5,8 24,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 132,8 1,4 3,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 124,8 0,8 7,2
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 134,7 3,2 0,5
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 129,9 3,1 2,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 136,9 1,5 0,8
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/02/mthi_2012_02_2012-08-15_tau_001_sv.html