Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, III/2012 1)

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 195,9 6,7 15,3
020000 INDUSTRIPRODUKTER 107,5 1,3 2,6
030000 FODERVÄXTER 177,4 2,0 0,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 120,9 -0,7 4,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 142,0 43,7 20,9
060000 FRUKT 130,0 1,2 -0,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 146,7 6,2 9,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 167,3 10,7 13,2
110000 DJUR 130,2 2,6 11,3
111000 Nötkreatur 138,7 1,2 12,4
112000 Svin 128,8 4,5 13,6
115000 Fjäderfä 119,9 0,3 3,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 140,0 3,0 4,6
121000 Mjölk 128,6 6,6 1,5
122000 Ägg 197,0 2,7 23,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 136,7 2,9 6,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 130,8 4,8 6,0
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 140,1 4,1 7,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 136,9 5,4 7,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 143,5 4,8 8,3
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, III/2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/03/mthi_2012_03_2012-11-15_tau_001_sv.html