Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2012

Producentpriserna för lantbruket steg med 7,7 procent under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 7,7 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 7,4 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 9,4 procent och prisindexet för animalieproduktionen med 6,7 procent.

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–9/2012

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–9/2012

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt på att spannmål och potatis samt med kött och animaliska produkter blev dyrare. Under tredje kvartalet var priserna på spannmål 15,3 och priserna på potatis 20,9 procent högre än året innan. Priserna på kött steg med 11,3 och priserna på animaliska produkter med 4,6 procent jämfört med året innan. På stegringen av priserna på kött inverkade särskilt på att priserna på svin gick upp med 13,6 och priserna på nötkreatur med 12,4 procent. På stegringen av animaliska produkter inverkade huvudsagligen på att priserna på pälsvaror steg med 9,9 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det tredje kvartalet år 2012

Index (2005=100) Indextal III/2012 1) Förändrings-%
II/2012 - III/2012
1)
Förändrings-%
III/2011 - III/2012
1)
Totalindex 140,1 4,1 7,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 136,9 5,4 7,4
Vegetabilieproduktion 146,7 6,2 9,4
Animalieproduktion 136,7 2,9 6,7
1) 2012 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/03/mthi_2012_03_2012-11-15_tie_001_sv.html