Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2013

Producentpriserna för lantbruket steg med 16,2 procent under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 16,2 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 13,0 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 24,0 procent och prisindexet för animalieproduktionen med 12,1 procent.

Producentprisindexet 2005=100, 1/2005–12/2012

Producentprisindexet 2005=100, 1/2005–12/2012

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt på att spannmål och potatis samt med kött och animaliska produkter blev dyrare. På stegringen av priserna på kött inverkade särskilt på att priserna på svin och nötkreatur gick upp. På stegringen av animaliska produkter inverkade att priserna på pälsvaror steg.

Producentprisindexet för lantbruk 2005=100, 4:e kvartalet 2012

Index (2005=100) Indextal IV/2012 1) Förändrings-%
III/2012 - IV2012
1)
Förändrings-%
IV/2011 - IV/2012
1)
Totalindex 147,4 5,2 16,2
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 141,8 3,6 13,0
Vegetabilieproduktion 157,9 7,6 24,0
Animalieproduktion 141,8 3,8 12,1
1) 2012 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/04/mthi_2012_04_2013-02-15_tie_001_sv.html