Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk (2005=100), indexprognos 2012

Kod Titel Indextal 2012, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2011-2012 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 194,9 8,9
011000 Vete och spelt 189,6 5,9
012000 Råg 177,3 11,3
013000 Korn 192,3 12,1
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 206,8 6,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,7 2,8
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 232,3 6,6
024000 Sockerbetor 58,0 -2,9
030000 FODERVÄXTER 177,8 5,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 117,9 -0,7
041000 Färska grönsaker 124,4 -2,4
042000 Plantor och blommor 105,5 3,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 127,2 3,1
060000 FRUKT 128,8 3,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 -090000) 143,6 4,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 163,9 6,8
110000 DJUR 129,0 10,5
111000 Nötkreatur 136,6 11,1
112000 Svin 127,2 11,7
114000 Får och getter 133,8 14,7
115000 Fjäderfä 120,9 6,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 138,4 4,5
121000 Mjölk 124,7 4,2
122000 Ägg 192,8 21,2
129000 Övriga animaliska produkter 174,3 2,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 135,1 6,4
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000) 138,0 5,5
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 141,6 6,5
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 133,9 5,9
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 128,0 7,3
1) De slutliga prisindexen för år 2012 publiceras i maj 2013

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2012, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk (2005=100), indexprognos 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/mthi_2012_2012-11-15_tau_001_sv.html