Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2012

Producentpriserna inom lantbruket stiger med knappt 6 procent i år

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med i genomsnitt 5,5 procent jämfört med år 2011. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror mest på att vegetabilieproduktionen blir 4,0 procent och animalieproduktionen 6,4 procent dyrare. Av de vegetabiliska produkterna stiger priset på spannmål mest, med 8,9 procent. Priset på mjölk stiger med 4,2 procent, där tilläggspriserna för mjölk beaktats. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, stiger enligt prisindexprognosen med 5,9 procent.

Producentprisindex för lantbruk (2005=100), indexprognos 2012

Kod Titel Indextal 2012, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2011-2012 1)
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 -090000) 143,6 4,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION (110000+120000) 135,1 6,4
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000) 138,0 5,5
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 133,9 5,9
1) De slutliga prisindexen för år 2012 publiceras i maj 2013

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2005, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga prisindexen för år 2012 publiceras i maj 2013.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/mthi_2012_2012-11-15_tie_001_sv.html