Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2013, 07

2013
(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik