Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av prisindex för Producentprisindex av lantbruk 2010=100 1)

Index och kvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 16.9.2013 1:a offentliggörandet
Totalindex 2010=100 2012 5,5 5,4 0,1
I/2012 -3,2 -3,4 0,2
II/2012 -0,7 -0,9 0,2
III/2012 8,3 8,2 0,1
IV/2012 18,6 18,5 0,1
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/07/mthi_2013_07_2013-09-16_rev_001_sv.html