Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2013

Producentpriserna inom lantbruket stiger med över 7 procent i år

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga med 7,4 procent i år jämfört med år 2012. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, stiger med 5,9 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Enligt prisindexprognosen stiger priserna på vegetabiliska produkter med knappt 7 procent och priserna på animaliska produkter med nästan 8 procent. På stegringen av priserna på vegetabiliska produkter inverkar speciellt att priserna på potatis går upp. Prisstegringen dämpas särskilt av att spannmål blir billigare. Stegringen av priserna på animaliska produkter påverkas speciellt av att kött och pälsvaror blir dyrare. Prisuppgången på kött påverkas av att priserna på nötkreatur och svin stiger.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2013

Index 2010=100 Indextal 2013, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2012-2013, % 1)
Totalindex 129,5 7,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 126,6 5,9
Vegetabilieproduktion 132,3 6,6
Animalieproduktion 127,8 7,8
1) De slutliga prisindexen för år 2013 publiceras i maj 2014

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen av lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga prisindexen för år 2013 publiceras i maj 2014.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3367, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/mthi_2013_2013-11-15_tie_001_sv.html