Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 9,2 procent under första kvartalet

Korrigering. Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 15.7.2014. De korrigerade siffrorna är märkta med rött

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 9,2 procent under första kvartalet 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 7,9 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 18,1 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 3,4 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2014

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2014

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål och potatis blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att pälsvaror och svinkött blev billigare. Indexnedgången dämpades av att mjölk blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1:a kvartalet 2014

Korrigering. Siffrorna i tabellen har korrigerats 15.7.2014. De korrigerade siffrorna är märkta med rött.
Index (2010=100) Indextal I/2014 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 121,6 -1,5 -9,2
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 120,0 -1,6 -7,9
Vegetabilieproduktion 117,4 -1,7 -18,1
Animalieproduktion 124,1 -1,4 -3,4
1) 2014 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol 7,7 procent

Enligt de slutliga prisuppgifterna steg producentprisindexet för lantbruk med 7,7 procent år 2013 jämfört med året innan. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt att potatis och animaliska produkter blev dyrare. Indexstegringen dämpades av billigare spannmål. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 6,3 procent. Priserna på animaliska produkter steg med 7,7 procent på årsnivå och priserna på vegetabiliska produkter med 7,7 procent.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 029 551 3380, Immi Ilomäki 029 551 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/01/mthi_2014_01_2014-05-15_tie_001_sv.html