Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 07/2014 (preliminär)

Index Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 118,7 -1,8 -24,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 117,2 -3,8 -11,3
030000 FODERVÄXTER 119,9 -2,3 -2,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 101,5 -4,9 -10,3
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 120,5 -6,7 -40,0
060000 FRUKT 127,0 22,0 23,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 111,6 -2,7 -18,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 119,0 -3,2 -26,6
110000 DJUR 119,9 -0,1 -5,9
111000 Nötkreatur 126,6 -0,2 -3,4
112000 Svin 114,4 0,1 -8,8
115000 Fjäderfä 120,4 -0,6 -4,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 110,9 0,0 -12,9
121000 Mjölk 122,5 0,1 6,5
122000 Ägg 111,4 -1,2 -16,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 114,1 -0,1 -10,5
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 121,0 -0,1 -0,1
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 113,1 -1,0 -13,6
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 117,1 -1,1 -8,3
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,2 -0,8 -14,8

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 07/2014 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/07/mthi_2014_07_2014-09-15_tau_001_sv.html