Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2015

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 3 prosenttia vuodentakaisesta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 7 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat nousivat 1,6 prosenttia ja eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 5,8 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2015

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2015

Kasvituotteiden hintojen nousu johtui etenkin perunan, ohran ja kauran tuottajahintojen noususta. Vihannesten hinnat laskivat. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen laskuun vaikutti erityisesti maidon ja sian-, naudan- ja siipikarjan lihan halpeneminen. Eläintuotteiden hintojen laskua hillitsi turkisten hintojen nousu.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2015

Indeksi (2010=100) Pisteluku III/2015 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 108,7 -0,5 -3
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 108,0 1,2 -7
Kasvituotos 116,0 3,1 1,6
Eläintuotos 104,4 -2,7 -5,8
1) Vuosi 2015 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa.

Maatalouden tuottajahinnat laskevat tänä vuonna vajaat 4 prosenttia

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna 3,9 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Ilman turkistuotantoa hinnat laskevat 6,3 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Ennusteen mukaan kasvituotteiden hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen arvioidaan laskevan 6,3 prosenttia. Tuoreiden vihannesten hinnat laskevat noin 3 prosenttia ja perunan hinta nousee reilut 10 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hintoja laskee erityisesti maidon ja lihan halpeneminen. Turkisten hinnat nousevat arviolta 17 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2015

Indeksi (2010=100) Pisteluku 2015, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos 2014-2015, % 1)
Kokonaisindeksi 109,1 -3,9
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 108,0 -6,3
Kasvituotos 114,9 0,1
Eläintuotos 105,7 -6,3
1) Vuoden 2015 lopulliset hintaindeksit julkaistaan elokuussa 2016

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2015 lopulliset tuottajahintaindeksit julkaistaan elokuussa 2016.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/03/mthi_2015_03_2015-11-16_tie_001_fi.html