Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2016 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 115,8 -1,3 2,3
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,5 -0,4 -4,1
030000 FODERVÄXTER 116,6 0,0 -3,9
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 120,5 2,5 6,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 183,0 6,6 46,5
060000 FRUKT 120,3 -0,7 -4,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 125,1 1,7 8,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 129,9 1,2 11,9
110000 DJUR 109,0 -0,5 -6,7
111000 Nötkreatur 118,2 1,4 -5,6
112000 Svin 100,9 -1,9 -8,5
115000 Fjäderfä 110,8 -0,9 -5,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 95,8 -2,2 -6,6
121000 Mjölk 93,7 -0,4 -1,4
122000 Ägg 116,9 -0,6 2,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 100,4 -1,6 -6,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,3 -0,4 -3,7
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,6 -0,2 -0,8
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 111,3 0,6 1,7
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 107,1 -0,8 -2,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2016 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/01/mthi_2016_01_2016-05-16_tau_001_sv.html