Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2016 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 108,4 -6,4 -4,5
020000 INDUSTRIPRODUKTER 109,1 0,6 -0,8
030000 FODERVÄXTER 116,6 0,0 -3,9
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 109,4 -9,2 4,6
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 182,5 -0,3 35,3
060000 FRUKT 120,2 -0,1 -4,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 117,9 -5,8 4,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 125,5 -3,4 6,2
110000 DJUR 109,6 0,5 -4,1
111000 Nötkreatur 119,7 1,2 -2,5
112000 Svin 101,1 0,2 -5,8
115000 Fjäderfä 110,9 0,1 -3,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 95,2 -0,6 -7,3
121000 Mjölk 93,2 -0,5 3,0
122000 Ägg 116,5 -0,3 -0,3
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 100,2 -0,2 -6,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,3 0,0 -0,6
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,8 -2,6 -1,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 108,3 -2,7 1,8
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,9 -1,1 -3,1

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2016 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/02/mthi_2016_02_2016-08-15_tau_001_sv.html