Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2016

Producentpriset på mjölk står kvar på samma nivå som in början av decenniet

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket under andra kvartalet med 1,9 procent jämfört med året innan. Priserna på pälsskinn sjönk med nästan en fjärdedel under året, vilket bibehöll totalindexet på minus. Exklusive pälsskinn visade totalindexet en ökning på 1,8 procent. Den lilla prisstegringen för mjölk från bottennoteringarna för ett år sedan samt dyrare potatis och grönsaker bidrog till indexhöjningen. Mjölkpriset ligger dock fortfarande långt ifrån nivån före prisraset.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2016

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2016

Priserna på vegetabiliska produkter steg med 4,9 procent på årsnivå. Till detta bidrog särskilt att priset på potatis steg med drygt en tredjedel från året innan och grönsakerna blev några procent dyrare. Billigare vete och foderkorn utjämnade indexhöjningen. Priserna på animaliska produkter sjönk med 6,1 procent. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades av att pälsvaror samt kött, särskilt svinkött, blev billigare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 2:a kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal II/2016 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 106,8 - 2,6 -1,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,3 -2,7 1,8
Vegetabilieproduktion 117,9 -5,8 4,9
Animalieproduktion 100,2 -0,2 -6,1
1) 2016 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/02/mthi_2016_02_2016-08-15_tie_001_sv.html