Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2016 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 103,5 -4,5 -10,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 107,5 -1,5 -3,4
030000 FODERVÄXTER 113,1 -3,0 -3,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 111,2 1,6 5,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 151,9 -16,8 -2,7
060000 FRUKT 138,4 15,2 11,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,7 -2,7 -1,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,3 -8,1 -7,3
110000 DJUR 109,3 -0,2 -1,5
111000 Nötkreatur 118,5 -1,0 -0,5
112000 Svin 101,6 0,5 -2,5
115000 Fjäderfä 110,5 -0,4 -1,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 93,9 -1,4 -6,2
121000 Mjölk 90,1 -3,3 -2,6
122000 Ägg 111,5 -4,3 -4,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 99,3 -0,9 -4,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 99,4 -1,9 -2,1
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,0 -1,7 -3,1
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 105,8 -2,3 -1,6
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 102,9 -2,9 -5,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2016 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/03/mthi_2016_03_2016-11-15_tau_001_sv.html