Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2016

Viljan tuottajahintojen alamäki jatkui

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,1 prosenttia vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Laskua oli kaikilla indeksin osa-alueilla tuoreita vihanneksia ja hedelmiä lukuunottamatta. Ennätyssuuri viljasato maailmalla ja täydet viljavarastot laskivat viljan hintaa reilun kymmeneksen. Eniten halpeni vehnä ja rehuohra. Lihan ja maidon hinnat laskivat hieman, mutta pahin alamäki näyttäisi olevan takana. Turkisnahkojen hinnoista hupeni lähes 14 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2016

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2016

Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 1,1 prosenttia. Viljan lisäksi perunan, teollisuus- ja rehukasvien hinnat laskivat kolmisen prosenttia viime vuoteen verrattuna. Lihan ja eläintuotteiden 4,4 prosentin hinnan laskuun vaikutti turkisten lisäksi erityisesti maidon ja sianlihan halpeneminen.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2016

Indeksi (2010=100) Pisteluku III/2016 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 105,0 -1,7 -3,1
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 105,8 -2,3 -1,6
Kasvituotos 114,7 -2,7 -1,1
Eläintuotos 99,3 -0,9 -4,4
1) Vuosi 2016 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa.

Maatalouden tuottajahinnat laskevat tänä vuonna vajaat 3 prosenttia

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna 2,7 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Ilman turkistuotantoa hinnat laskevat 0,6 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Ennusteen mukaan kasvituotteiden hinnat nousevat hieman vuoteen 2015 verrattuna. Perunan ja tuoreiden vihannesten hinnan nousu vetää kasvituotteet plussalle, vaikkakin vilja halpenee vajaat 7 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen arvioidaan laskevan 5,4 prosenttia. Näiden hintaan vaikuttaa erityisesti turkisten ja sianlihan halpeneminen. Turkisten hinnat laskevat arviolta 17 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2016

Indeksi (2010=100) Pisteluku 2016, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos 2015-2016, % 1)
Kokonaisindeksi 106,4 -2,7
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 107,8 -0,6
Kasvituotos 118,3 1,4
Eläintuotos 99,4 -5,4
1) Vuoden 2016 lopulliset hintaindeksit julkaistaan elokuussa 2017

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2016 lopulliset tuottajahintaindeksit julkaistaan elokuussa 2017.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/03/mthi_2016_03_2016-11-15_tie_001_fi.html