Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2017 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 111,3 0,1 2,6
020000 INDUSTRIPRODUKTER 115,5 -2,0 5,9
030000 FODERVÄXTER 114,5 0,0 -1,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 112,9 -8,1 3,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 142,9 6,0 -21,7
060000 FRUKT 136,9 0,0 13,9
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 117,3 -3,1 -0,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 119,1 1,3 -5,1
110000 DJUR 113,2 1,6 3,3
111000 Nötkreatur 123,6 1,9 3,3
112000 Svin 107,1 2,3 5,9
115000 Fjäderfä 108,7 -0,4 -2,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 96,8 1,4 1,9
121000 Mjölk 90,5 0,2 -2,5
122000 Ägg 108,4 0,6 -6,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 102,6 1,5 2,5
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,2 0,9 0,1
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,0 -0,4 1,2
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 108,0 -1,0 -0,2
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,3 1,4 0,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/02/mthi_2017_02_2017-08-15_tau_001_sv.html