Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2017

Dyrare pälsskin förde upp producentpriserna för lantbruket till plus

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket under andra kvartalet med 1,2 procent jämfört med året innan. Ökningen av priserna på pälsskinn med nästan 14 procent drog med sig indexet till plus. Exklusive pälsskinn var totalindexet 0,2 procent på minus. Nedgången i priserna på potatis och mjölk samt dyrare svin- och nötkött utöver dyrare pälsskinn inverkade mest på totalindexet.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2017

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2017

Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 0,5 procent på årsnivå. Till detta bidrog särskilt att priset på potatis sjönk med drygt en femtedel från året innan. Samtidigt dämpade stegringen av priset på spannmål, och särskilt på vete med en tiondedel, indexnedgången. Priserna på animaliska produkter steg med 2,5 procent. Till prisuppgången bidrog utöver dyrare pälsskinn prisuppgången för svinkött med 5,9 procent och för nötkött med 3,3 procent. Mjölkpriset blev 2,5 procent billigare och äggpriset 6,9 procent billigare jämfört med året innan.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 2:a kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal II/2017 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 108,0 - 0,4 1,2
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,0 -1,0 -0,2
Vegetabilieproduktion 117,3 -3,1 -0,5
Animalieproduktion 102,6 1,5 2,5
1) 2017 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/02/mthi_2017_02_2017-08-15_tie_001_sv.html