Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.2.2018

Stegringen av producentpriserna för lantbruket fortsättningsvis stark

Producentpriserna för lantbruket steg med 6,5 procent under sista kvartalet 2017. Priserna på nästan alla lantbruksprodukter steg klart jämfört med priserna året innan. Producentpriserna på mjölk steg med fem procent, men är fortfarande på en lägre nivå än den allmänna prisutvecklingen. Priserna på inhemsk spannmål, särskilt foderkorn, steg med en tiondel i takt med världsmarknadspriserna. För odlarna som tampas med skördeskador och högre torkningskostnader var detta en god nyhet. Producentpriserna på nöt- och svinkött steg med omkring sju procent. Priset på fjäderfäkött sjönk något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet beskriver hur mycket priset på lantbruksprodukten har förändrats i jämförelse med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2017

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2017

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 4:e kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal IV/2017 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 112,3 3,2 6,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 113,7 2,7 6,1
Vegetabilieproduktion 126,4 4,9 7,1
Animalieproduktion 103,9 2,0 6,0
1) 2017 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/04/mthi_2017_04_2018-02-15_tie_001_sv.html