Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2018 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 106,6 4,9 9,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 95,1 -2,3 -8,2
030000 FODERVÄXTER 104,9 8,7 9,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 115,9 3,6 4,3
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 100,6 -2,6 8,9
060000 FRUKT 123,8 -1,1 12,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 111,2 2,9 6,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,0 2,9 6,7
110000 DJUR 102,9 0,5 4,4
111000 Nötkreatur 106,9 1,7 6,6
112000 Svin 103,6 -0,3 5,0
115000 Fjäderfä 95,6 0,0 -0,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 97,5 -0,7 1,7
121000 Mjölk 102,8 1,2 5,0
122000 Ägg 97,9 1,3 5,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 99,4 -0,3 2,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,7 0,9 4,8
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 103,4 0,8 3,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 105,8 1,7 5,3
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 100,3 0,3 3,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/01/mthi_2018_01_2018-05-15_tau_001_sv.html