Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 121,8 15,4 24,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 94,3 1,9 -3,2
030000 FODERVÄXTER 111,8 4,3 15,9
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,9 7,9 12,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 103,1 2,5 -2,9
060000 FRUKT 134,1 2,1 5,9
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 116,0 8,7 13,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,7 11,3 15,7
110000 DJUR 103,7 0,5 2,6
111000 Nötkreatur 107,5 -0,2 3,8
112000 Svin 104,2 0,8 2,0
115000 Fjäderfä 97,1 1,0 1,9
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 91,0 -3,1 -5,7
121000 Mjölk 96,6 -2,0 -4,9
122000 Ägg 99,8 -1,5 5,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 95,6 -1,7 -2,6
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 99,8 -0,9 -1,3
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 102,5 2,0 2,8
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 105,8 2,8 4,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 99,2 0,9 0,9

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/03/mthi_2018_03_2018-11-15_tau_001_sv.html