Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.5.2020

Koronaepidemialla ei vielä vaikutusta maatalouden tuottajahintoihin

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 4,7 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Ilman turkistuotantoa laskua oli 4,9 prosenttia. Kasvituotteet halpenivat 11 prosenttia ja eläintuotteet aavistuksen. Koronaepidemian aiheuttamia poikkeavia vaikutuksia hintoihin ei ollut vielä nähtävissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–3/2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–3/2020
Kasvituotteiden indeksin suuri vuosimuutos juontaa juurensa 2018 katovuoteen, jolloin erityisesti viljojen hinnat nousivat rajusti. Vuoden 2019 loppukesästä palattiin normaaliin hintatasoon hyvän sadon myötä, joten hinnan laskua selittää vuodentakainen korkea hinta. Sianlihan hinta vahvistui 2 prosenttia. Edelleen suomalaisen lihan tuottajahinta jää jälkeen lähes 10 prosenttia EU:n keskimääräisestä hintatasosta. Sianlihan hintaa vahvisti afrikkalaisen sikaruton aiheuttamat tuotannonleikkaukset erityisesti Kiinassa. Naudanlihan hinta laski hieman ja siipikarjan liha halpeni 2,6 prosenttia. Lypsytiloilla vakaan hintatason aika jatkuu. Maidosta maksettiin tilalle saman verran kuin vuotta aiemmin.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1. vuosineljännes 2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1. vuosineljännes 2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 1. vuosineljännes 2020

Indeksi (2015=100) Pisteluku I/2020 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 102,1 1,5 -4,7
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 106,3 2,0 -4,9
Kasvituotos 114,6 4,8 -11,0
Eläintuotos 95,8 -0,4 -0,4
1) Vuodet 2019 ja 2020 ovat ennakollisia kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/01/mthi_2020_01_2020-05-15_tie_001_fi.html