Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 4:e kvartalet 2020 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 111,0 5,6 8,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 103,8 2,7 2,4
030000 FODERVÄXTER 97,9 0,0 -3,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 119,5 6,9 3,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 105,1 -2,2 -0,4
060000 FRUKT 130,6 -0,7 13,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,4 4,7 5,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,5 3,8 5,7
110000 DJUR 105,0 -2,1 -1,5
111000 Nötkreatur 107,7 -1,4 -0,1
112000 Svin 108,1 -3,5 -1,2
115000 Fjäderfä 95,8 -0,8 -4,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 88,6 -1,7 -2,4
121000 Mjölk 97,9 0,1 0,0
122000 Ägg 103,5 0,3 3,6
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 94,5 -1,9 -2,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,1 -0,9 -0,5
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 101,6 0,6 0,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 106,4 1,3 1,8
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 97,2 -0,7 -0,5

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 4:e kvartalet 2020 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/04/mthi_2020_04_2021-02-15_tau_001_sv.html