Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2022

Producentprisindexet för lantbruk steg med 16,7 procent i januari

Enligt Statistikcentralens beräkningar uppgick förändringen av producentpriserna inom lantbruket på årsnivå till 16,7 procent i januari. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 25,4 procent. Kött och animaliska produkter blev 11,3 procent dyrare. Priserna på insatsvaror inom jordbruket har stigit exceptionellt mycket på kort tid. Rysslands angrepp på Ukraina sätter dessutom ytterligare press på att höja insatspriserna. Prisändringarnas inverkan på producentpriserna inom jordbruket behöver följas upp oftare. Databastabellerna för producentprisindexet för lantbruk uppdateras i fortsättningen månatligen med 45 dagars eftersläpning efter utgången av statistikmånaden.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–1/2022

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–1/2022

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, januari 2022

Index (2015=100) Indextal 1/2022 1) Månadsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 122,1 3,0 16,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 125,5 3,7 16,6
Vegetabilieproduktion 149,7 2,2 25,4
Animalieproduktion 108,0 3,5 11,3
1) Åren 2021 och 2022 preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2022/01/mthi_2022_01_2022-03-16_tie_001_sv.html