Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 17.6.2004

Maatalouden tulot vähenivät hiukan vuonna 2002

Maatilojen saama maataloustulo oli vuonna 2002 keskimäärin 13 900 euroa. Tulotaso laski edellisvuodesta 234 euroa eli -1,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2002 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

Tuotantoaan jatkaneilla maatiloilla maataloudesta saatujen ansio- ja pääomatulojen osuus on laskenut huomattavasti yhdeksässä vuodessa. Kun maatilat saivat vuonna 1994 noin puolet veronalaisista tuloistaan maataloudesta, oli osuus vuonna 2002 noin kymmenen prosenttiyksikköä pienempi. Niin ansio-, elinkeinotoiminnan kuin metsätalouden tulot ovat kasvattaneet osuuttaan. Kehitykseen ovat vaikuttaneet paitsi yksittäisen maatilan tulojen muutokset myös tuotantosuuntarakenteessa tapahtuneet muutokset.

Kotieläintalouden päätuotantosuunnakseen ilmoittaneiden maatilojen lukumäärä on vähentynyt ja kasvinviljelyyn suuntautuneiden lukumäärä vastaavasti kasvanut. Muuta kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta kotieläintaloudesta saatavien tulojen merkitys on huomattavasti suurempi kuin kasvinviljelyä harjoittavien maatilojen. Vastaavasti kasvinviljelyyn suuntautuneilla tiloilla ansiotulojen ja muiden tulojen merkitys on suurempi.

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakenne 1994 - 2002

Koko maa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
- Työtulot 36,1 33,9 36,7 35,7 36,9 36,0 35,8 37,5 39,2
- Maatalouden tulot 49,1 50,6 47,2 44,8 42,2 41,8 42,0 41,7 39,7
- Metsätalous 7,1 7,9 7,5 9,4 9,5 9,9 9,4 8,5 8,3
- Muut tulot 7,6 7,7 8,6 10,2 11,4 12,3 12,8 12,3 12,8
Viljelyksessä oleva pelto, ha 24,6 25,8 26,6 27,3 28,5 28,5 30,4 31,1 30,4

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen keskimääräiset tulot tulotyypeittäin vuosina 1994 - 2002

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 %-muutos muutos, euroa
Koko maa, keskimäärin 28 065 31 372 30 224 32 078 33 135 33 458 35 740 36 582 37 442 33,4 9 377
- Työtulot 10 139 10 626 11 091 11 442 12 214 12 051 12 794 13 737 14 694 44,9 4 555
- Maatalouden tulot 13 779 15 864 14 254 14 358 13 991 13 982 15 000 15 259 14 868 7,9 1 089
- Metsätalous 2 002 2 469 2 270 3 015 3 163 3 307 3 377 3 105 3 089 54,3 1 087
- Muut tulot 2 145 2 414 2 609 3 263 3 766 4 118 4 569 4 482 4 791 123,4 2 646

Lehdistötiedote

Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 2002. Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 17.6.2004

Viittausohje:

Tilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto [verkkojulkaisu].
2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mtuve/2002/mtuve_2002_2004-06-17_tie_001.html