Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk 2004

2004
Offentliggöranden