Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Publicerad: 22.9.2006

Gårdsbrukens inkomster ökade år 2004

Gårdsbrukens inkomster från jordbruk uppgick år 2004 till i genomsnitt 15 338 euro. Inkomstnivån steg från året innan med 223 euro, dvs. 1,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk år 2004. Uppgifterna i statistiken baserar sig på beskattningsuppgifterna från totalt 60 278 gårdsbruk.

Andelen av förvärvs- och kapitalinkomster från jordbruk, när det gäller gårdsbruk har minskat betydligt sedan år 1999. År 1999 fick gårdsbruken något under 41 procent av de skattepliktiga inkomsterna från jordbruket, år 2004 var motsvarande siffra bara omkring 37 procent. Också andelen inkomster från skogsbruk har minskat, medan andelen löneinkomster och inkomster från näringsverksamhet har ökat. Förändringar i inkomsterna hos enskilda gårdsbruk samt förändringarna i produktionsinriktningens struktur har inverkat på utvecklingen.

Antalet växtodlingsgårdar har ökat, medan antalet husdjursgårdar har minskat med undantag av gårdar som bedriver får- och hästskötsel (annan husdjursskötsel). När det gäller gårdar som inriktat sig på husdjursskötsel - med undantag av gårdar med annan husdjursskötsel - är betydelsen av inkomsterna från jordbruket större än hos växtodlingsgårdarna. På motsvarande sätt har löneinkomsterna och övriga inkomster en större betydelse hos växtodlingsgårdarna. Dessa faktorer förklarar i huvudsak förändringarna i inkomststrukturen hos gårdar som fortsatt med produktionen.

Gårdarnas odlade åkerareal har ökat under åren 1999-2004 i genomsnitt med över fyra hektar.

Inkomststrukturen hos gårdar som fortsatt med produktionen 1999-2004, andel av statsskattepliktiga inkomster, %

Hela landet 1999 2000 2001 2002 2003 2004
- Löneinkomster 36,8 36,4 38,1 39,9 40,4 41,3
- Inkomster från jordbruk 40,7 41,1 41,0 39,0 38,5 36,9
- Inkomster från skogsbruk 9,8 9,3 8,4 8,1 6,7 5,8
- Övriga inkomster 12,7 13,2 12,5 13,0 14,4 16,0
Odlad åkerareal, ha 28,4 30,5 31,3 31,9 32,3 32,7

Källa: Inkomst och skattestatistik över gårdsbruk 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet


Senast uppdaterad 22.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk [e-publikation].
2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtuve/2004/mtuve_2004_2006-09-22_tie_001_sv.html