Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Maatilatalouden tulo- ja verotilasto sisältää tietoja maatilojen lukumääristä ja maatilojen pelto- ja metsäpinta-aloista, maatilatalouden harjoittajien veronalaisista tuloista, varoista, veloista ja maksetuista veroista. Tilaston pääasiallinen tietolähde on henkilöveroaineisto. Tietoja on luokiteltu mm. alueittain ja tilasuuruusluokittain. Tapahtunutta kehitystä on kuvattu myös aikasarjana.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mtuve/meta.html