Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Beskrivning

Inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruk omfattar uppgifter om antalet gårdsbruksenheter och gårdsbruksenheternas åker- och skogsarealer, gårdsbruksidkarnas skattepliktiga inkomster, tillgångar, skulder och betalda skatter. Huvudsaklig uppgiftskälla är personskattematerialet. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område och lägenhetsstorleksklass. Utvecklingen beskrivs också som en tidsserie.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtuve/meta_sv.html