Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Beskrivning

Antalet fjäderfän och hästar på gårdarna statistikförs två gånger om året, den 1 april och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna baserar sig på lantbruksundersökningen och lantbruksregistret. Antalet får och getter statistikförs också två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter enligt djurklass per den 1 juni och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna baserar sig på de data som de som håller får och getter uppgett till registret över får och getter. Uppgifter om antalen kan fås med olika områdesindelning och storleksklass.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet övriga husdjur [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mukelkm/meta_sv.html