Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2008

Invandringen och flyttningsvinsten rekordstora 2007

Enligt Statistikcentralen flyttade 26 050 personer från utlandet till Finland under år 2007. Antalet är 3 600 större än året innan och samtidigt det största under vår självständighet. Utflyttningen från Finland till utlandet ökade något och uppgick till 12 450 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2007 totalt 13 600 personer, vilket är kvantitativt sett mest sedan krigsåren.

Under de senaste sju åren har antalet flyttningar från EU-länder till Finland varit större än antalet flyttningar från Finland till EU-länder. År 2007 hade Finland en inflyttningsvinst på 4 400 personer från EU-länderna. Inflyttningen till Finland från EU-länder har kontinuerligt ökat sedan år 1997. Utflyttningen från Finland till EU-länderna har varit på oförändrad nivå under de senaste åren.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2007

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2007

Antalet omflyttningar mellan kommuner uppgick år 2007 till 293 200, vilket är 6 700 mer än år 2006. Flyttningarna inom landskapen ökade med 3 850 och mellan landskapen med 2 850. När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Birkaland den kvantitativt största flyttningsvinsten (2 350 personer) och landskapet Nyland den näst största (2 300 personer). Flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden var störst i Egentliga Tavastland. I inrikes omflyttningen förlorade landskapen Södra Savolax (1 250) och Lappland (950) kvantitativt mest av sin befolkning. De relativt sett största flyttningsförlusterna hade Kajanaland och Södra Savolax.

Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2007 till 575 050, vilket är 4 000 färre än år 2006.

Migration, flyttning mellan och inom kommuner åren 1995-2007

År Omflyttning mellan
kommuner
Omflyttning inom
kommuner
Invandring Utvandring Nettoinvandring
1995 208 888 492 725 12 222 8 957 3 265
1996 228 471 530 852 13 294 10 587 2 707
1997 233 715 527 668 13 564 9 854 3 710
1998 250 350 562 293 14 192 10 817 3 375
1999 253 730 552 984 14 744 11 966 2 778
2000 255 364 532 360 16 895 14 311 2 584
2001 277 152 581 446 18 955 13 153 5 802
2002 269 072 565 198 18 113 12 891 5 222
2003 268 556 580 535 17 838 12 083 5 755
2004 278 815 585 836 20 333 13 656 6 677
2005 288 958 603 011 21 355 12 369 8 986
2006 286 506 579 060 22 451 12 107 10 344
2007 293 204 575 066 26 029 12 443 13 586
  • Regionindelningen 1.1.2008 har använts som region- och begreppsgrund för alla år

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2007/muutl_2007_2008-05-23_tie_001_sv.html