Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2009

Invandringen och flyttningsvinsten rekordstora 2008

Enligt Statistikcentralen flyttade 29 100 personer från utlandet till Finland under år 2008. Antalet är 3 100 större än året innan och samtidigt det största under vår självständighet. Utflyttningen från Finland till utlandet ökade något och uppgick till 13 650 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2008 totalt 15 450 personer, vilket är kvantitativt sett mest sedan krigsåren. Under det sista kvartalet år 2008 var nettoinflyttningen 400 större än året innan.

Under de senaste åtta åren har antalet flyttningar från EU-länder till Finland överstigit antalet flyttningar från Finland till EU-länder. År 2008 hade Finland en flyttningsvinst på 5 200 personer från EU-länderna. Inflyttningen till Finland från EU-länder har kontinuerligt ökat sedan år 1997. Utflyttningen från Finland till EU-länderna har varit på oförändrad nivå under de senaste åren.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2008

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2008

Antalet omflyttningar mellan kommuner uppgick år 2008 till 269 800, vilket är 10 350 färre än år 2007. Flyttningarna inom landskapen minskade med 11 700, medan flyttningarna mellan landskapen ökade med 1 300. När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt mest flyttningsvinst (2 800 personer) och landskapet Birkaland näst mest (1 600 personer). Flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden var liksom året innan störst i Egentliga Tavastland. I inrikes omflyttningen förlorade landskapen Kymmenedalen (1 000) och Lappland (850) kvantitativt mest av sin befolkning. De relativt sett största flyttningsförlusterna hade Kajanaland och Kymmenedalen. Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2008 till 560 300, vilket är 27 850 (5 %) färre än år 2007.

Flyttningsrörelsen 1987–2008

År        Typ
  Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring        Utvandring      Nettoinvandring 
1987 184 577 497 274 9 142 8 475 667
1988 195 743 458 585 9 720 8 447 1 273
1989 191 627 406 945 11 219 7 374 3 845
1990 178 280 388 294 13 558 6 477 7 081
1991 167 482 403 321 19 001 5 984 13 017
1992 160 876 439 825 14 554 6 055 8 499
1993 165 637 477 092 14 795 6 405 8 390
1994 200 876 478 195 11 611 8 672 2 939
1995 199 398 502 215 12 222 8 957 3 265
1996 217 901 541 422 13 294 10 587 2 707
1997 222 939 538 444 13 564 9 854 3 710
1998 239 118 573 525 14 192 10 817 3 375
1999 242 590 564 124 14 744 11 966 2 778
2000 244 133 543 591 16 895 14 311 2 584
2001 265 176 593 422 18 955 13 153 5 802
2002 257 469 576 801 18 113 12 891 5 222
2003 256 624 592 467 17 838 12 083 5 755
2004 266 347 598 304 20 333 13 656 6 677
2005 275 886 616 083 21 355 12 369 8 986
2006 273 538 592 028 22 451 12 107 10 344
2007 280 156 588 114 26 029 12 443 13 586
2008 269 792 560 281 29 114 13 657 15 457
  • Regionindelningen 1.1.2009 har använts som indelning för alla år.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2008/muutl_2008_2009-05-20_tie_001_sv.html