Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2012

Invandringen klart större än året innan

Enligt Statistikcentralen flyttade 29 500 personer från utlandet till Finland under år 2011. Antalet är 3 100 större än året innan och det största under självständighetstiden. Också utflyttningen från Finland till utlandet ökade något och uppgick till 12 650 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2011 totalt 16 800 personer, vilket är 3 100 personer fler än året innan. Nettoinflyttningen av utländska medborgare ökade klart, med 2 000 personer.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1991–2011

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1991–2011

I fjol flyttade 14 900 personer från EU-länderna till Finland, vilket var 2 750 personer fler än året innan. Flyttningen från Finland till EU-länderna ökade med 600 personer. Utflyttningen från Finland till EU-länderna ökade något från föregående år. År 2011 hade Finland en flyttningsvinst på 6 500 personer från EU-länderna, vilken var betydligt större än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick år 2011 till 281 550, vilket är 10 850 fler än år 2010. Antalet flyttningar mellan landskapen uppgick till 126 550, vilket är 4 600 fler än året innan. Flyttningarna inom landskapen ökade med 6 250. Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2011 till 594 150, vilket är 25 150 (4 %) fler än år 2010.

När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt sett mest flyttningsvinst och landskapet Birkaland näst mest. I Nyland var flyttningsvinsten 2 200 personer och i Birkaland 1 450 personer. Flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden var störst i Birkaland, där den relativa flyttningsvinsten var 3 promille. I inrikes omflyttningen förlorade landskapen Lappland och Kajanaland kvantitativt sett mest av sin befolkning – båda landskapen uppvisade en flyttningsförlust på 700 personer. I Kajanaland var flyttningsförlusten relativt sett störst och uppgick till 8 promille. I Lappland var flyttningsförlusten relativt sett näst störst. I omflyttningar mellan kommuner uppvisade 12 landskap en flyttningsförlust.

När det gäller flyttningsrörelsen mellan landskapen och utlandet uppvisade inget landskap flyttningsförlust. Då man beaktar nettoantalet internationella flyttningar minskar antalet landskap med flyttningsförlust betydligt. Summan av nettoinvandringen och inrikes nettoomflyttningen var negativ enbart i sex landskap.

Flyttningsrörelsen 2000–2011

År     1) Typ
Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring Utvandring Nettoinvandring
2000 243 034 544 690 16 895 14 311 2 584
2001 263 989 594 609 18 955 13 153 5 802
2002 256 382 577 888 18 113 12 891 5 222
2003 255 502 593 589 17 838 12 083 5 755
2004 265 157 599 494 20 333 13 656 6 677
2005 274 642 617 327 21 355 12 369 8 986
2006 272 280 593 286 22 451 12 107 10 344
2007 278 907 589 363 26 029 12 443 13 586
2008 268 524 561 549 29 114 13 657 15 457
2009 263 646 571 617 26 699 12 151 14 548
2010 270 688 568 997 25 636 11 905 13 731
2011 281 537 594 140 29 481 12 660 16 821
1) Regionindelningen 1.1.2012 har använts som indelning för alla år.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2011/muutl_2011_2012-04-27_tie_001_sv.html