Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2016

Flyttningsvinsten minskade klart från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade Finlands flyttningsvinst i den internationella flyttningsrörelsen med 3 580 personer år 2015 jämfört med året innan. Nettoinflyttningen var i fjol 12 441 personer, vilket är det lägsta antalet på nio år. När man ser till utländska medborgare var Finlands flyttningsvinst 14 737 personer.

Invandring, utvandring och nettoinvandring mellan Finland och andra länder 1993–2015

Invandring, utvandring och nettoinvandring mellan Finland och andra länder 1993–2015

Flyttningsrörelsen 2005–2015

År Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring Utvandring Nettoinvandring
2005 268 152 623 817 21 355 12 369 8 986
2006 265 690 599 876 22 451 12 107 10 344
2007 272 510 595 760 26 029 12 443 13 586
2008 262 704 567 369 29 114 13 657 15 457
2009 257 854 577 409 26 699 12 151 14 548
2010 264 611 575 074 25 636 11 905 13 731
2011 275 157 600 520 29 481 12 660 16 821
2012 274 857 594 956 31 278 13 845 17 433
2013 266 044 577 760 31 941 13 893 18 048
2014 268 021 571 553 31 507 15 486 16 021
2015 280 484 613 261 28 746 16 305 12 441
Regionindelningen 1.1.2016 för alla år.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statiksentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 17.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2015/muutl_2015_2016-05-17_tie_001_sv.html