Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Total nettoflyttning i urbana kommuner efter härkomst 1997–2016

År Härkomst
1) Total nettoflyttning till urbana kommuner totalt Personer med finländsk bakgrund totalt Finländsk bakgrund, inrikes född Finländsk bakgrund, utrikes född Personer med utländsk bakgrund totalt Utländsk bakgrund, utrikes född Utländsk bakgrund, inrikes född
1997 12 832 7 076 6 168 908 5 756 5 775 -19
1998 13 516 7 523 6 780 743 5 993 5 976 17
1999 12 521 7 486 6 731 755 5 035 5 079 -44
2000 11 489 7 419 6 608 811 4 070 4 216 -146
2001 14 281 6 932 6 059 873 7 349 7 458 -109
2002 9 081 3 188 2 391 797 5 893 5 989 -96
2003 7 946 2 110 1 281 829 5 836 5 944 -108
2004 7 025 1 151 275 876 5 874 5 990 -116
2005 9 859 1 681 892 789 8 178 8 354 -176
2006 10 891 1 671 825 846 9 220 9 322 -102
2007 13 629 1 426 751 675 12 203 12 300 -97
2008 17 052 4 105 3 388 717 12 947 13 108 -161
2009 15 348 3 569 2 871 698 11 779 11 944 -165
2010 15 187 2 485 1 823 662 12 702 12 907 -205
2011 18 705 4 155 3 302 853 14 550 14 770 -220
2012 20 093 3 486 2 767 719 16 607 16 814 -207
2013 22 059 4 895 4 203 692 17 164 17 326 -162
2014 20 283 4 601 3 989 612 15 682 15 950 -268
2015 18 982 4 864 4 200 664 14 118 14 370 -252
2016 21 431 3 817 3 476 341 17 614 17 977 -363
1) Den totala nettoflyttningen är summan av inrikes nettoomflyttning och nettoinvandring.

Källa: Omflyttning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Nikander Timo 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Översikt 2016, Tabellbilaga 4. Total nettoflyttning i urbana kommuner efter härkomst 1997–2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2016/02/muutl_2016_02_2017-12-18_tau_004_sv.html