Figurbilaga 2. Benägenhet  till inflyttning mellan kommuner efter ålder 1992–2017

Figurbilaga 2. Benägenhet  till inflyttning mellan kommuner efter ålder 1992–2017

Källa: Omflyttning 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2017, Figurbilaga 2. Benägenhet  till inflyttning mellan kommuner efter ålder 1992–2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2017/muutl_2017_2018-10-30_kuv_002_sv.html