Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi heinä-syyskuussa 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 3,2 prosenttia suurempi. Sekä jalostus- että palvelutoimialat kasvoivat.

Työpäiviä oli yhtä monta kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 3,3 prosenttia.

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman pikaennakon mukaan EU-alueella 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 2,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Maatalouden tuotannon määrä oli kolmetoista prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin huonon viljasadon johdosta ja metsätalouden tuotanto viisi prosenttia pienempi. Riista- ja kalatalouden tuotanto heikkeni huomattavasti kalansaaliiden vähennyttyä vuoden takaisesta.

Teollisuustuotanto oli lähes kahdeksan prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto suureni vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kahdeksan prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi peräti kaksitoista prosenttia. Muu tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi vain prosentin kolmannella neljänneksellä.

Rakennustuotanto lisääntyi heinä-syyskuussa runsaan prosentin edellisestä vuodesta, sillä niin talonrakentaminen kuin maa- ja vesirakentaminen olivat noin prosentin suurempia kuin vuotta aiemmin.

Kaupan myynnin määrä oli lähes viisi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Tukkukauppa lisääntyi kuusi prosenttia vuotta aiemmasta ja vähittäiskaupan myynti kasvoi vajaat viisi prosenttia kolmannella neljänneksellä. Moottoriajoneuvojen kauppa oli saman suuruinen kuin vuotta aiemmin. Liikenteen toimialalla vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto kasvoi kuusi prosenttia.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa on lisännyt kotitalouksien kulutus ja vienti. Viennin määrä lisääntyi kolme ja puoli prosenttia huolimatta edellisen vuoden vertailuajankohdan laivatoimituksista. Heinä-syyskuussa tuonti oli vuoden takaisen suuruinen.

Yksityinen kulutus kasvoi heinä-syyskuussa kaksi prosenttia. Kotitalouksien uusien henkilöautojen ostot pienenivät jo toista neljännestä kasvettuaan kaksi vuotta voimakkaasti. Autoja ostettiin neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan kodinkoneita ja huonekaluja hankittiin runsaasti. Kotitalouksien palveluiden kulutus kasvoi kolme prosenttia.

Rakennusinvestoinnit olivat kaksi prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Talonrakennusinvestoinnit lisääntyivät yhteensä kaksi prosenttia. Asuinrakentaminen lisääntyi viisi prosenttia, mutta muu talorakentaminen supistui lähes kolme prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat jo toista neljännestä, nyt yksitoista prosenttia. Tätä ennen kone- ja laiteinvestoinnit olivat supistuneet kaksi vuotta. Yksityiset investoinnit lisääntyivät kolmannella neljänneksellä kuusi prosenttia, mutta julkiset investoinnit pienenivät kaksi prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani hiukan vuoden kolmannella neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 0,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 7,7 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,9 prosenttia. Työllisyysaste oli heinä-syyskuussa 68,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 4,3 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto ja kotitalouksien yrittäjätulot, kasvoi seitsemän prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä kansantulo lisääntyi nimellisesti neljä, ja reaalisesti yhden prosentin edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 1.12.2004 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot vastaavat 8.7.2004 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2004 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 28.2.2005


Päivitetty 9.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2004, Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2004/03/ntp_2004_03_2004-12-09_kat_001.html