Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 2004 4. neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi loka-joulukuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 4,0 prosenttia suurempi. Sekä jalostus- että palvelutoimialat kasvoivat.

Työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 3,6 prosenttia.

Vuoden neljännellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman pikaennakon mukaan EU-alueella 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 1,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Maatalouden tuotannon määrä oli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin ja metsätalouden tuotanto kaksi prosenttia pienempi. Riista- ja kalatalouden tuotanto heikkeni huomattavasti kalansaaliiden vähennyttyä vuoden takaisesta.

Teollisuustuotanto oli lähes kahdeksan prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto suureni vuoden neljännellä neljänneksellä viisi ja puoli prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi kaksitoista prosenttia. Muu tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi vain prosentin neljännellä neljänneksellä.

Rakennustuotanto lisääntyi loka-joulukuussa kaksi prosenttia edellisestä vuodesta, talonrakentaminen kasvoi vajaat kaksi prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen oli kolme prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kaupan myynnin määrä oli lähes kuusi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Tukkukauppa lisääntyi seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta ja vähittäiskaupan myynti kasvoi vajaat viisi prosenttia neljännellä neljänneksellä. Moottoriajoneuvojen kauppa oli viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikenteen toimialalla vuoden neljännellä neljänneksellä tuotanto kasvoi neljä prosenttia.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa on lisännyt vienti ja kotitalouksien kulutus sekä varastojen kasvu. Viennin määrä lisääntyi lähes kahdeksan prosenttia. Loka-joulukuussa tuonti oli kuusi ja puoli prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi loka-joulukuussa lähes kolme prosenttia. Kotitalouksien uusien henkilöautojen ostot pienenivät jo toista neljännestä kasvettuaan kaksi vuotta voimakkaasti. Autoja ostettiin melkein viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan kodinkoneita ja huonekaluja hankittiin runsaasti. Kotitalouksien palveluiden kulutus kasvoi kolme prosenttia.

Rakennusinvestoinnit olivat puolitoista prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Talonrakennusinvestoinnit lisääntyivät yhteensä runsaan prosentin. Asuinrakentaminen lisääntyi neljä prosenttia, sen sijaan muu talorakentaminen supistui neljä prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat jo kolmatta neljännestä, nyt kaksitoista prosenttia. Tätä ennen kone- ja laiteinvestoinnit olivat supistuneet kaksi vuotta. Yksityiset investoinnit lisääntyivät neljännellä neljänneksellä viisi prosenttia, mutta julkiset investoinnit olivat saman suuruiset kuin vuotta aiemmin.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden neljännellä neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 1,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli loka-joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 7,9 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Työllisyysaste oli loka-joulukuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,1 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 5,0 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto ja kotitalouksien yrittäjätulot, kasvoi seitsemän prosenttia. Neljännellä vuosineljänneksellä kansantulo lisääntyi nimellisesti seitsemän, ja reaalisesti viisi prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 18.2.2005 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot vastaavat 31.1.2005 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2005 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 9.6.2005


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2004, Bruttokansantuote kasvoi vuoden 2004 4. neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2004/04/ntp_2004_04_2005-02-28_kat_001.html