Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen kasvu hidastui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 1,1 prosenttia suurempi. Vain palvelutoimialat kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna.

Työpäiviä oli kaksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 2,0 prosenttia.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman pikaennakon mukaan EU-alueella 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 1,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Maatalouden tuotannon määrä oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja metsätalouden tuotanto oli yhtä suuri kuin vuotta aiemmin. Riista- ja kalatalouden tuotanto heikkeni huomattavasti kalansaaliiden vähennyttyä vuoden takaisesta poikkeavan suuresta saaliista.

Teollisuustuotanto oli lähes prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto suureni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto supistui prosentin. Muu tehdasteollisuuden tuotanto pieneni kaksi prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä.

Rakennustuotanto lisääntyi tammi-maaliskuussa kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Talonrakentaminen kasvoi noin puolitoista prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen oli yli kolme prosentin suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kaupan myynnin määrä oli kolme prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Sekä tukkukauppa että vähittäiskauppa lisääntyivät kolme prosenttia vuotta aiemmasta. Moottoriajoneuvojen kauppa oli runsaat kaksi prosenttia suurempaa kuin vuotta aiemmin. Liikenteen toimialalla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi lähes kolme ja puoli prosenttia.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa on lisännyt vienti ja kotitalouksien kulutus sekä varastojen kasvu. Viennin määrä lisääntyi lähes kuusi prosenttia. Tammi-maaliskuussa tuonti oli viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi tammi-maaliskuussa puolitoista prosenttia. Kotitalouksien uusien henkilöautojen ostot pienenivät jo kolmatta neljännestä kasvettuaan kaksi vuotta voimakkaasti. Uusia autoja ostettiin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan kodinkoneita ja huonekaluja hankittiin runsaasti. Kotitalouksien palveluiden kulutus kasvoi noin kaksi prosenttia.

Rakennusinvestoinnit olivat saman suuruiset kuin vuotta aiemmin. Niin asuinrakentaminen kuin muu talonrakentaminen olivat edellisen vuoden suuruisia, mutta maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat noin kolme prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit supistuivat neljätoista prosenttia. Tätä ennen kone- ja laiteinvestoinnit olivat lisääntyneet viime vuoden keväästä lähtien. Yksityiset investoinnit vähenivät ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia, julkiset investoinnit olivat saman suuruiset kuin vuotta aiemmin.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 9,2 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 9,3 prosenttia. Työllisyysaste oli tammi-maaliskuussa 66,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 65,4 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 4,4 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto ja kotitalouksien yrittäjätulot, supistui runsaan prosentin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kansantulo lisääntyi nimellisesti vajaat kolme prosenttia, ja oli reaalisesti lähes saman suuruinen kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 2.6.2005 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot vastaavat 28.2.2005 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2005 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.9.2005

Välillisten rahoituspalveluiden laskenta uudistuu

Kansantalouden tilinpidossa uudistetaan välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) laskentaa. Välillisten rahoituspalveluiden käyttö jaetaan toimi-aloille välituotekäyttöön, loppukäyttöön ja netto-vientiin. Muutos tulee vaikuttamaan myös brutto-kansantuotteen tasoon ja vuosimuutoksiin. Vuositason tiedot julkaistaan 14.7.2005.

Neljännesvuositilinpitoon tehdään vastaavat muutokset siten, että uudet aikasarjat vuoteen 1995 saakka ovat saatavissa Tilastokeskuksesta heinäkuun loppuun mennessä.


Päivitetty 9.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2005, Bruttokansantuotteen kasvu hidastui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2005/01/ntp_2005_01_2005-06-09_kat_001.html