Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2005

Bruttonationalprodukten minskade med 1,6% under andra kvartalet 2005

Bruttonationalproduktens volym minskade i april-juni med 1,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med det andra kvartalet år 2004 var bruttonationalprodukten 0,2 procent större. Antalet arbetsdagar var två fler än året innan. Den säsongrensade och arbetsdagskorrigerade förändringen av bruttonationalprodukten var -0,3 procent från året innan. Den ekonomiska tillväxten försvagades av arbetskonflikten inom pappersbranschen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

Efterfrågan inom samhällsekonomin upprätthölls av hushållens konsumtion och av exporten. I april-juni steg hushållens konsumtionsutgifter med nästan 4 procent jämfört med året innan. Hushållen köpte fortfarande ett stort antal hushållsmaskiner och möbler och anskaffningen av bilar började öka. De fasta investeringarna gick ned med 2 procent. Investeringarna i maskiner och utrustning minskade med 8 procent. Importen steg med 6 procent från året innan och exportvolymen ökade med nästan 8 procent.

Bruttonationalprodukt, kvartalsvis till 2000 års priser

Källa: Nationalräkenskaperna 2005, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 8.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2005/02/ntp_2005_02_2005-09-08_tie_001_sv.html