Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2005

Bruttonationalprodukten ökade med 2,9 procent under 3:e kvartalet 2005

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli-september med 2,9 procent från kvartalet innan. Jämfört med föregående kvartal förbättrades den ekonomiska tillväxten av den arbetstvist inom pappersbranschen som inföll under jämförelseperioden. Jämfört med tredje kvartalet år 2004 var bruttonationalprodukten 2,1 procent större, motsvarande förändring av den säsongrensade bruttonationalprodukten var 1,9 procent från året innan. Under januari-september var bruttonationalprodukten 1,5 större än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaper.

Hushållens konsumtion och exporten utökade efterfrågan inom samhällsekonomin. Under juli-september steg hushållens konsumtionsutgifter med 5 procent från året innan. Möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik köptes i stor utsträckning, likaså bilar. Fasta investeringar ökade med 2 procent. Investeringar i byggnader ökade med 6 procent, däremot minskade investeringar i maskiner och apparater med 6 procent. Importen ökade med 8 procent från året innan och exportvolymen ökade med närmare 9 procent.

Bruttonationalprodukten kvartalsvis till 2000 års priser

Källa: Nationalräkenskaper 2005, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 9.12.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2005/03/ntp_2005_03_2005-12-09_tie_001_sv.html