Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote kasvoi viime vuoden neljännellä neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä lisääntyi loka-joulukuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,3 prosenttia suurempi. Vuonna 2005 bruttokansantuote oli 2,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alkutuotanto, jalostus- ja palvelutoimialat kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna.

Työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 2,90 prosenttia.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 1,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Maatalouden tuotannon määrä oli kymmenen prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin hyvän viljasadon johdosta. Metsätalouden tuotanto oli viisi prosenttia suurempi hakkuiden lisääntyessä.

Teollisuustuotanto oli edellisen vuoden tasolla. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi vuoden neljännellä neljänneksellä kaksi prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto pysyi vuoden takaisella tasolla. Muu tehdasteollisuuden tuotanto supistui kaksi prosenttia viimeisellä neljänneksellä.

Rakennustuotanto lisääntyi loka-joulukuussa lähes seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Talonrakentaminen oli yli seitsemän ja maa- ja vesirakentaminen yli neljä prosenttia suurempia kuin vuotta aiemmin.

Kaupan myynnin määrä oli yli viisi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Tukkukauppa lisääntyi viisi prosenttia ja vähittäiskauppa noin kuusi prosenttia. Moottoriajoneuvojen kauppa oli seitsemän prosenttia suurempaa kuin vuotta aiemmin. Liikenteen toimialalla vuoden neljännellä neljänneksellä tuotanto kasvoi vajaat kaksi prosenttia.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa on lisännyt kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Viennin määrä lisääntyi loka-joulukuussa lähes viisi prosenttia. Tuonti oli yli yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi neljännellä neljänneksellä lähes kolme prosenttia. Uusia autoja ostettiin vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa hankittiin runsaasti. Kotitalouksien palveluiden kulutus kasvoi runsaat kaksi prosenttia.

Rakennusinvestoinnit lisääntyivät yli kuusi ja puoli prosenttia. Asuinrakentaminen kasvoi lähes kuusi prosenttia, ja muu talonrakentaminen kasvoi noin yhdeksän prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat noin viisi prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit, ilman kulkuneuvoja, ovat supistuneet koko alkuvuoden. Nyt laskua oli kymmenen prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät vuoden viimeisellä neljänneksellä kolme prosenttia, julkiset investoinnit sen sijaan supistuivat yli seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani edelleen viime vuoden neljännellä neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli loka-joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 7,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,9 prosenttia. Työllisyysaste oli loka-joulukuussa 67,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,7 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 4,2 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto, ja kotitalouksien yrittäjätulot lisääntyivät kolme prosenttia. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kansantulo oli yli neljä prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä, sillä kansantuotteen kasvun lisäksi ulkomailta saadut omaisuustulot lisääntyivät enemmän kuin sinne maksetut omaisuustulot. Reaalisesti kansantulo kasvoi runsaan prosentin, sillä vaihtosuhde heikkeni.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 20.2.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 14.7.2005 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2006 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 9.6.2006

Volyymilaskenta uudistuu

Kansantalouden tilinpidossa uudistetaan kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö tullaan deflatoimaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirrytään kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen.

Tilastokeskus julkaisee 31.3.2006 uudistetut vuositilinpidon aikasarjat vuosilta 1975 - 2004. Vastaavat neljännesvuositilinpidon uudistetut aikasarjat vuosilta 1975 - 2004 julkaistaan huhtikuussa 2006. Näiden julkistusten jälkeen nyt julkaistavat vuoden 2005 tiedot eivät ole enää kaikilta osin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa.

Vuoden 2005 tietoja (huoltotase-erät) tarkistetaan seuraavan kerran 9.6.2006 samalla, kun julkaistaan vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen ennakkotiedot. Vuoden 2005 sektoritilit tarkistetaan seuraavan kerran 13.7.2006. Näiden tarkistusten jälkeen myös vuoden 2005 tiedot ovat jälleen täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa.


Päivitetty 27.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2005, Bruttokansantuote kasvoi viime vuoden neljännellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2005/04/ntp_2005_04_2006-03-01_kat_001.html