Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2006

Bruttonationalprodukten ökade med 0,9* % under 1:a kvartalet år 2006

Korrigering till offentliggörandet om de preliminära uppgifterna i kvartalsräkenskaperna som publicerades 9.6.2006. Inom kvartalsräkenskaperna har metoden för beräkning av uppgifter till fasta priser reviderats. Därför har uppgifterna om utvecklingen av bruttonationalproduktens volym ändrats från de uppgifter som offentliggjordes i juni.

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under januari-mars med 0,9* procent från föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet år 2005 var bruttonationalprodukten 5,1* procent större, motsvarande förändring av den säsongrensade bruttonationalprodukten var 4,1* procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaperna.

Under årets första kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt produktionen inom samhällsekonomin; export, hushållens konsumtion och investeringar. I januari-mars steg hushållens konsumtionsutgifter med 4 procent från året innan. Hushållen köpte flitigt möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. De fasta investeringarna ökade med drygt 11** procent. Investeringarna i byggnader ökade med 11** procent och investeringarna i maskiner och apparater med drygt 12** procent. Importen steg med 9** procent från året innan och exportvolymen ökade med drygt 12** procent.

Bruttonationalprodukten, kvartalsvis till 2000 års priser

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärde. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning.

Samtidigt övergår man från ett fast basår till rullande basår, där basåret alltid är det föregående året, men uppgifterna publiceras uttryckta i de priser som gällde referensåret 2000.

*Siffrorna har korrigerats 18.7.2006. Siffrorna som meddelats tidigare var: Volymen av bruttonationalprodukten ökade under januari-mars med 1,0 procent från föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet år 2005 var bruttonationalprodukten 3,9 procent större, motsvarande förändring av den säsongrensade bruttonationalprodukten var 2,9 procent från året innan.

** Siffrorna har korrigerats 18.7.2006. Siffrorna som meddelats tidigare var: De fasta investeringarna ökade med 10 procent. Investeringarna i byggnader ökade med närmare 10 procent och investeringarna i maskiner och apparater med 11 procent. Importen steg med 10 procent från året innan och exportvolymen ökade med drygt 12 procent.

Metodbeskrivningen

Källa: Nationalräkenskaper 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 17.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2006/01/ntp_2006_01_2006-06-09_tie_001_sv.html