Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2006

Bruttonationalprodukten ökade med 1,9 procent under 2:a kvartalet 2006

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april-juni med 1,9 procent från föregående kvartal. Bruttonationalprodukten var 6 procent större jämfört med det andra kvartalet år 2005, motsvarande förändring av den säsongrensade bruttonationalprodukten från året innan var 6,6 procent. Under årets andra kvartal fanns det tre arbetsdagar mindre än året innan. Under jämförelseperioden inträffade också trä- och pappersindustrins arbetskonflikt. Under januari-mars ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 5,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år och med 2,1 procent från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaperna.

Under årets andra kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt produktionen inom samhällsekonomin; export, hushållens konsumtion och investeringar. Under april-juni steg hushållens konsumtionsutgifter med 3,5 procent från året innan. Hushållen köpte flitigt kläder, skodon, möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. De fasta investeringarna ökade med något under 3 procent. Investeringarna i byggnader ökade med 5 procent och investeringarna i maskiner och apparater med under en procent. Importen steg med 7 procent från året innan och exportvolymen ökade med 15 procent.

Bruttonationalprodukten, kvartalsvis till 2000 års priser

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärde. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning.

Samtidigt har man övergått från ett fast basår till ett rullande basår, där basåret alltid är det föregående året, men uppgifterna publiceras uttryckta i de priser som gäller referensåret 2000.

Uppgifterna gällande de föregående kvartalen revideras alltid i samband med publiceringen gällande ett nytt kvartal. Kvartalssiffrorna preciseras till dess årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års fördröjning.

Metodbeskrivningen

Källa: Nationalräkenskaper 2006, 2:a kvartalet Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 8.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2006/02/ntp_2006_02_2006-09-08_tie_001_sv.html