Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2006

Bruttonationalprodukten ökade med 0,9 procent under 3:e kvartalet 2006

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli-september med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2005 var bruttonationalprodukten 5,4 procent större, motsvarande förändring av den säsongrensade bruttonationalprodukten var 5,8 procent från året innan. Under årets tredje kvartal fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Under januari-september ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaperna.

Under årets tredje kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt produktionen inom samhällsekonomin; export, hushållens konsumtion och investeringar. I juli-september steg hushållens konsumtionsutgifter med drygt 3 procent från året innan. Hushållen köpte flitigt kläder, skor, möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. De fasta investeringarna ökade med något under 5 procent. Investeringarna i byggnader ökade med något under 3 procent och investeringarna i maskiner och apparater med omkring 10 procent. Importen steg med 6 procent från året innan och exportvolymen ökade med 8 procent.

Bruttonationalprodukten, kvartalsvis till 2000 års priser

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärde. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning.

Samtidigt har man övergått från ett fast basår till rullande basår, där basåret alltid är det föregående året, men uppgifterna publiceras uttryckta i de priser som gällde referensåret 2000.

Uppgifterna gällande de föregående kvartalen revideras alltid i samband med publiceringen gällande ett nytt kvartal. Kvartalssiffrorna preciseras till dess årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års fördröjning.

Metodbeskrivning

Källa: Nationalräkenskaper 2006, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 8.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2006/03/ntp_2006_03_2006-12-08_tie_001_sv.html