Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2007

Bruttonationalproduktens tillväxttakt dämpades något under årets tredje kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli-september med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2006 ökade bruttonationalprodukten med 3,8 procent.

Exportvolymen ökade med 7,5 procent från juli-september året innan och importvolymen med 0,7 procent.. Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 4,3 procent under det tredje kvartalet och investeringarna med 3,0 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Revideringsprojektet för metoden för beräkning av volymserierna och förädlingsvärdet i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna som inleddes år 2006 är nu klart. De nya tidsserierna 1990N1-2007N3 i de kvartalsvisa nationalräkenskaper som nu publiceras har helt omräknats bl.a. med hjälp av månatliga omsättningsuppgifter. De är således inte jämförbara med de gamla tidsserierna. Årsnivåerna och årsförändringarna är oförändrade, eftersom serierna i kvartalsräkenskaperna alltid avstäms mot årsräkenskaperna. Enskilda kvartalssiffror och förändringsprocenter som beräknats på basis av dem har dock förändrats jämfört med serierna från september. Mer detaljerade uppgifter om revideringen och förändringarna i siffrorna för år 2006 finns i slutet av översikten.

Med volym avses värdeuppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års nivå i euro.

Källa: Nationalräkenskaper 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Arto Kokkinen (09) 1734 3355 kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/03/ntp_2007_03_2007-12-05_tie_001_sv.html